اولین دوره ی آموزش مجازی شرف النور (کلیک کنید)
نماز
استاد عظیمی
نماز زیرمجموعه عبادت است؛ یعنی ما نماز را به عنوان یک عبادت می شناسیم مهمترین قسمت عبادت، آن لحظه ای است که انسان به عبودیت می رسد، یعنی اصلاً هدف از عبادت، عبد شدن انسان است؛ آن لحظه ای که ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%20-azimi~1.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرینربِّ اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربَّنا و تقبَّل دعاءرسیدن به حقیقت بسیط نمازمباحثی ...
استاد عظیمی
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C05.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی پنجم استاد سید محمد حسین عظیمی موضوع: قیام انسان مقدمه اقامه نماز*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و ...
استاد عظیمی
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C04.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی چهارم استاد سید محمد حسین عظیمی موضوع: مقام اقامه¬ی نماز*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و صلی الله ...
توسط
تومان