اولین دوره ی آموزش مجازی شرف النور (کلیک کنید)
قرآن
IMG_9863~1
قرآن از ما تاثیر میخواهد امروز باید در جامعه ما یک جوری باشد که زن و مرد ما، دختر و پسر ما، دانشجوی ما، راننده تاکسی ما، مشاهده کنند تاثیرات قرآن روی آدم ها را؛ یک مغازه دار بگوید از ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%20-azimi~1.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرینربِّ اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربَّنا و تقبَّل دعاءرسیدن به حقیقت بسیط نمازمباحثی ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C10.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرینرب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذرّیّتی ربّنا و تقبّل دعاءموضوع: اجمالی از اسرار نمازخلاصه ...
استاد عظیمی
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C06.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی ششم استاد سید محمد حسین عظیمی موضوع: شرط مقام تماشا*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و صلی الله ...
استاد عظیمی
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C05.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی پنجم استاد سید محمد حسین عظیمی موضوع: قیام انسان مقدمه اقامه نماز*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و ...
azimi
نماز در ادیان الهی جلسه سوم درس استاد عظیمی نماز در ادیان الهی جلسه سوم درس نماز با رویکرد معارف قرآنی جلسه ی سوم استاد سید محمد حسین عظیمی موضوع: نماز در ادیان الهی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم ...
azimi
نمازگزاران جلسه دوم درس استاد عظیمی - موسسه شرف النور نمازگزاران جلسه دوم درس نماز با رویکرد معارف قرآنی موضوع: نمازگزاران دوره اول رسم زندگی و ادب بندگی اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و ...
azimi
جلسه اول نماز جلسه اول درس نماز با رویکرد معارف قرآنی استاد عظیمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین جلسه اول: نماز https://dl.sharaf-alnoor.ir/azimi01.mp4 جهت دانلود ...
توسط
تومان