اولین دوره ی آموزش مجازی شرف النور (کلیک کنید)
تاریخ
IMG_0440~1
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%2004~1.mp4 برای دانلود متن اینجا کلیک کنید
IMG_0440~1
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%2003~1.mp4 برای دانلود متن اینجا کلیک کنید
IMG_0440~1
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%2001~1.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه اول استاد بهاءالدین قهرمانی نژاد موضوع: مادر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آمنه بنت وهب *** تدوین شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** بسم الله الرحمن ...
توسط
تومان