اولین دوره ی آموزش مجازی شرف النور (کلیک کنید)
اصل نبوت
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C11.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید
توسط
تومان