اولین دوره ی آموزش مجازی شرف النور (کلیک کنید)
سید جواد بهشتی
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/beheshti12.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: تواضع پیامبر عزیز ما فرمود "من آمده ام برای کمالات اخلاقی، که شما را به قله های زیبای اخلاق انسانی برسانم، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.یکی از اخلاق های ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%2520%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85~1.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: بیماری حسادت یکی از اسم های قرآن شفا است، امیر المومنان علی علیه السلام فرمود "قرآن درد های شما را درمان می کند". در این برنامه می خواهم ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D9%87%D9%85~1.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: صبر و انواع آن امام باقر علیه السلام فرمود: عاقل کسی است که خوب را از خوب تر، و بد را از بدتر تشخیص دهد. کمالات اخلاقی متفاوت ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%2520%D9%86%D9%87%D9%85%2520%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%2520%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C~1.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی نهم استاد سید جواد بهشتی موضوع: اخلاق با همسایه*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** بسم الله الرحمن الرحیمافتخار ما مسلمان ها این است که دینی جامع در تمام ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85~1.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی هشتم استاد سید جواد بهشتی موضوع: حیاء*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** بسم الله الرحمن الرحیم مادر همه ی خوبی هاسلام و درود خدا بر شمایی که وقت گذاشته ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%2520%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85~1.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی هفتم استاد سید جواد بهشتی موضوع: غیبت*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** بسم الله الرحمن الرحیم قرآن را به سخن آوریدسخن این برنامه را از امیرالمؤمنین علیه السلام آغاز ...
IMG_9863~1
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D8%B4%D8%B4.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی ششم استاد سید جواد بهشتی موضوع: امانت داری*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** بسم الله الرحمن الرحیم محمد امینسلام و درود خدا بر شما عزیزان!بنا را بر این گذاشتیم ...
IMG_9863~1
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C05.mp4جلسه ی پنجم استاد سید جواد بهشتی موضوع: وفای به عهد*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** بسم الله الرحمن الرحیمتشخیص بهترینسلام و درود خدا بر شما که کمک می کنید آیات خدا پیاده شود.در بین صفات اخلاقی ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C04.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی چهارم استاد سید جواد بهشتی موضوع: صداقت*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** بسم الله الرحمن الرحیممکارم اخلاقسلام و درود خدا بر شما...قرآن کریم به ما می فرماید: فلسفه ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C03.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی سوم استاد سید جواد بهشتی موضوع: خوردن و آشامیدن در سبک زندگی اسلامی*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** بسم الله الرحمن الرحیمچهارچوب های غذا خوردنما در دو برنامه ...
1 2
توسط
تومان