اولین دوره ی آموزش مجازی شرف النور (کلیک کنید)
سیدمحمد حسین عظیمی
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C12.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید اعوذبالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذرّیتی ربّنا و تقبّل دعاءموضوع: اسرار نماز -- ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%20-azimi~1.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرینربِّ اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربَّنا و تقبَّل دعاءرسیدن به حقیقت بسیط نمازمباحثی ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C10.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرینرب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذرّیّتی ربّنا و تقبّل دعاءموضوع: اجمالی از اسرار نمازخلاصه ...
استاد عظیمی
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C09.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و اله الطاهرین رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعاءموضوع: معنای قیامبحث ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C08.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی هشتم استاد سید محمد حسین عظیمی موضوع: اقامه روح نماز*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و صلی الله ...
فاقد تصویر شاخص
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C07.mp4جلسه ی هفتم استاد سید محمد حسین عظیمی موضوع: کسانی که خداوند نمی گذارد به مقامِ قیام برسند*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و صلی الله علی ...
استاد عظیمی
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C06.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی ششم استاد سید محمد حسین عظیمی موضوع: شرط مقام تماشا*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و صلی الله ...
استاد عظیمی
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C05.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی پنجم استاد سید محمد حسین عظیمی موضوع: قیام انسان مقدمه اقامه نماز*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و ...
استاد عظیمی
https://dl.sharaf-alnoor.ir/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C04.mp4 برای دانلود صوت اینجا کلیک کنید جلسه ی چهارم استاد سید محمد حسین عظیمی موضوع: مقام اقامه¬ی نماز*** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور *** اعوذ بالله من الشیطان الرجیمبسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله رب العالمین و صلی الله ...
azimi
نماز در ادیان الهی جلسه سوم درس استاد عظیمی نماز در ادیان الهی جلسه سوم درس نماز با رویکرد معارف قرآنی جلسه ی سوم استاد سید محمد حسین عظیمی موضوع: نماز در ادیان الهی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم ...
1 2
توسط
تومان