اولین دوره ی آموزش مجازی شرف النور (کلیک کنید)

نگاهی به سبک زندگی قرآنی خاتم‌المرسلین(ص)

از نظر قرآن، پیامبر گرامی اسلام، اسوه حسنه زندگی است؛ زیرا تجسم همه آموزه های وحیانی قرآن است و خلق پیامبر(ص) همان خلق قرآنی نیکی است که خداوند انسان را برای خلافت الهی خود بدان خوانده است. به سخن دیگر، پیامبر(ص) آینه اخلاق خداوندی و مظهر اتم و اکمل آن است. شاید این کلی گویی نتواند حقیقت آن حضرت(ص) را بیان کند؛ بنابراین، لازم است تا با بررسی آیاتی که خداوند پیامبر(ص) را وصف می کند، دریابیم که پیامبر(ص) چگونه مظهر اخلاق خداوندی است تا بتوانیم براساس فلسفه و سبک زندگی آن حضرت(ص) زندگی شخصی و فردی و اجتماعی خود را تنظیم کنیم و در حوزه ها و ابعاد گوناگون از جمله عبادی و اخلاق فردی و اجتماعی از ایشان پیروی کنیم و محبوب خداوند شویم

.

اسوه حسنه برای تمام نسل ها در همه عصرها

خداوند در قرآن پیامبرش را به عنوان اسوه حسنه معرفی می کند. این بدان معناست که آن حضرت(ص) باید به گونه ای باشد که هیچ گونه رفتار ضد خدایی و ضد اخلاقی و هنجاری از ایشان سر نزده باشد. بنابراین، همه روایاتی که به نوعی نقص و عیبی را درباره پیامبر(ص) مطرح می کند و ایشان را دارای اخلاق و یا رفتاری زشت می داند، اخبار دروغین و نادرست و ناروایی است که باید به دیوار کوبیده شود. به عنوان نمونه اخباری که از عبوس شدن پیامبر(ص) در برخورد با برخی از افراد مانند کور و نابینا و کنارکشی از ایشان از سوی برخی نقل شده باید نادرست و باطل باشد؛ زیرا کسی که به طور مطلق به عنوان اسوه نیک الهی مطرح است حتی در یک مورد نمی بایست رفتاری خلاف اخلاق و هنجار داشته باشد؛ زیرا در صورت وجود حتی یک خلاف و اشتباه و خطا ولو سهوی و غیرعمدی، نمی تواند سرمشق نیک مطلق الهی برای بشر باشد. اگر یک مورد دروغ از ایشان نقل شده یا احتمال آن داده شود که ایشان دروغی گفته باشد، دیگر سخنش غیرقابل اعتماد خواهد بود. خداوند درباره ویژگی رفتاری آن حضرت(ص) می فرماید: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا؛ هر آینه برای شما در رسول الله سرمشق نیک برای کسانی است که امید به خداوند و روز آخرت دارند و خداوند را بسیار یاد می کنند. (احزاب، آیه۶) از این آیه به دست می آید که سبک زندگی را باید از پیامبر آموخت. کسانی که می خواهند خداوند ایشان را به سعادت اخروی و بی پایان برساند و در آخرت سعادتمند باشند، باید روش زندگی آن حضرت را الگوی خویش قرار دهند. همچنین از آیه به دست می آید که سبک زندگی پیامبر(ص) خود بهترین ذکر الهی است؛ در حقیقت هر کسی به ایشان و سبک زندگی اش می نگرد و الگو می گیرد، همواره اهل ذکر الله خواهد بود؛ زیرا زندگی ایشان سرشار از ذکر الله است و هر بعدی از ابعاد زندگی اش انسان را به یاد خدا می آورد که همین ذکر الله موجب رسیدن به مقام اطمینان و طمانینه ای است که در آیات ۲۶ تا ۳۰ سوره فجر درباره آثار آن از جمله رسیدن به مقام جنت فعل و صفات و ذات سخن گفته شده است

.

حجیت سبک زندگی پیامبر(ص)

از آیات قرآن از جمله آیه ۷ سوره حشر به دست می آید که سبک زندگی پیامبر(ص) آنچنان کامل و معصومانه است که انسان بدون هیچ اما و اگری می تواند آن را سرمشق زندگی خود قرار دهد. خداوند می فرماید: و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت باز ایستید. بر اساس این آیه و آیات دیگر قرآن، سبک زندگی پیامبر(ص) در قول و فعل و تقریر برای مردمان حجت است، چنانکه حجتی علیه آنان است. به این معنا که هر انسانی می تواند بر اساس این سبک زندگی در نزد خداوند استدلال کند و بگوید رفتار و گفتار و افکارم بر اساس آن چیزی است که پیامبر(ص) فرموده است؛ چنانکه خداوند نیز می تواند استدلال کند که چرا برخلاف رفتار و افکار و گفتار پیامبر(ص) عمل کرده اید؟ پس سبک زندگی آن حضرت(ص) باید آنچنان کامل باشد که بتوان آن را حجت قرار داد و بر اساس آن له و علیه کسی حکم کرد. این بدان معناست که پیامبر(ص) در اوج اصول اخلاقی و در مرتبه مکارم اخلاقی رفتار می کرد و اگر کسی بتواند آنچنان رفتار کند، نه تنها به اوج می رسد بلکه در هنگام محاسبه و مواخذه دست پر خواهد بود

.

محبوبیت سبک زندگی پیامبر(ص)

بر اساس همین اصول است که خداوند زندگی پیامبر(ص) را یک زندگی مطلوب و محبوب معرفی می کند و از مردم می خواهد برای رسیدن به مقام محبوبیت در نزد خداوند، از او و سبک زندگی اش اطاعت کنند. خداوند می فرماید:

بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است. بگو خدا و پیامبر[او] را اطلاعت کنید، پس اگر رویگردان شدند قطعا خداوند کافران را دوست ندارد (آل عمران، آیات ۳۱ و ۳۲) در این آیات بیان شده که با اطاعت از پیامبری که محبوب خداوند است، می توان به محبوبیت خداوند دست یافت؛ زیرا ایشان در همه چیز در اوج کمال بوده و شاخصی است که می توان بر اساس آن حق و باطل را شناخت

.

خلق عظیم پیامبر(ص)

عظمت اخلاقی پیامبر(ص) چنان مثال زدنی است که خداوند خود، ایشان را به عنوان سرمشق عینی برای بشریت معرفی می کند؛ زیرا پیامبر(ص) تجسم عینی مظاهر کمالی اسماء الهی و اخلاق الهی است و اگر خداوند می خواست در قالب چیزی یا کسی اخلاق خویش را بنمایاند، کسی جز پیامبر(ص) ظرفیت آن را نداشته و ندارد تا این صفات کمالی اخلاق را در آن تجلی بخشد بنابراین، پیامبر(ص) مجسمه عینی و ملموس اخلاق خداوندی است و اوست که می تواند بازتاب دهنده اخلاق الهی باشد؛ زیرا پیامبر(ص) آینه ای است که می تواند تمام قد و قامت یار را نشان دهد. پس برای اینکه انسان خدایی شود و رنگ خدایی بگیرد (بقره، آیه ۱۳۸) و در مقام مظاهر اسماء الهی در مقام خلافت خداوند، مظهر ربوبیت شود باید از پیامبر(ص) بیاموزد و ایشان را سرمشق قرار دهد تا خلیفه خداوند شود. (آل عمران، آیه ۷۹)

 

سرمشقی از جنس انسان

باید توجه داشت که پیامبر(ص) از جنس بشر است. تاکید بر بشریت از آن روست که همه نواقص بشری در پیامبر(ص) وجود دارد؛ ولی ایشان با اتصال به خداوند غنی حمید، توانست نواقص فقری خود را به غنای الهی پیوند زند و همانند برکه آبی که به دریای بی نهایت الهی پیوند خورده از همه آثار و برکات آن دریای بی نهایت بهره مند شود. بنابراین نباید عصمت پیامبر(ص) را به عنوان یک مانع در سرمشق گیری مطرح کرد و گفت: پیامبر(ص) معصوم کجا؟ مای غیر معصوم کجا؟! بلکه باید گفت: همان طوری که پیامبر(ص) با اتصال به خداوند غنی حمید، از فقر و نواقص فقری، خود را رهانید (فاطر، آیه ۲۵) ما نیز باید با فرار از هر مانعی و اتصال به خداوند، از فقر بشری رهایی یافته و با خداوند، مستغنی شویم و به غنا و ثروت و دارایی بی پایان رسیم. از این رو در آیات قرآن بارها اصطلاح «انا بشر مثلکم» تکرار می شود، با این تفاوت که «یوحی الی» که این وحی به سبب همان اتصال است. پس اگر کسی می خواهد به مقامات غنا و ثروت الهی برسد باید خودش را از راه سرمشق های عینی و ملموس از جمله پیامبر(ص) به این مقامات برساند و بداند که پیامبر(ص) از جنس بشر است و هر بشری از این ظرفیت برخوردار است تا خودش را به جای غنی برساند و از غنای الهی برخوردار و بهره مند گردد.

خداوند در آیه ۱۲۸ سوره توبه در هنگام توصیف پیامبر(ص) به اخلاق الهی می فرماید: رسول من انفسکم؛ او فرستاده ای از جنس خود مردم است. این تاکید از آن روست تا گمان نشود که آن حضرت(ص) به سبب عصمت الهی نمی تواند الگوی کسانی باشد که عصمت الهی ندارند؛ زیرا پیامبر(ص) همانند دیگران از شهوت های غذایی و جنسی و مانند آن برخوردار بوده است و این طور نبوده که ویژگی بشری خود را از دست داده باشد، بلکه ایشان نیز در برابر زیبایی حتی زیبایی زنان شگفت زده می شد (احزاب، آیه ۵۲) و تحت تاثیر زیبایی و مانند آن قرار می گرفت ولی خود را براساس تقوای الهی که به طرق مختلف از جمله عبادت حاصل شده، حفظ می کرد. خداوند در آیات بسیاری از قرآن از جمله آیه ۲۱ سوره بقره بیان می کند اگر انسان عبادت و بندگی کند به مقام تقوا می رسد که از جمله آثار آن دست یابی به سه گانه یقین است که در آن صورت چون اهل شهود است علم و دانش وی به گونه ای خواهد بود که تردیدی در آن راه نمی یابد و خداوند به او بصیرتی می دهد که حق و باطل را بازشناسد حتی اگر در فتنه باشد و همچنین از وحی نیز برخوردار می شود که به او می گوید کدام کار خیر را باید انجام دهد. (بقره، آیه ۲۸۲؛ انفال، آیه ۲۹؛ طلاق، آیات ۲ و ۳؛ تکاثر، آیات ۵ و ۷؛ واقعه، آیه ۹۵؛ انبیاء، آیه ۷۳) 

دیدگاه کاربران
 • CBD gummies for sale 28 بهمن 1399 / 6:09 ق.ظ

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources
  back to your blog? My website is in the exact same niche as yours and
  my visitors would certainly benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this ok with you. Thanks!

 • best CBD oil for pain 30 بهمن 1399 / 7:15 ب.ظ

  Just wish to say your article is as surprising. The clarity for your post is just nice and i can suppose you’re an expert on this subject.
  Well along with your permission allow me to take hold of your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thank you a million and please keep up the gratifying work.

 • gummies 7 اسفند 1399 / 1:14 ق.ظ

  Link exchange is nothing else however it is simply placing the
  other person’s weblog link on your page at
  suitable place and other person will also do similar for you.

 • CBD near me 7 اسفند 1399 / 3:42 ق.ظ

  It’s awesome to go to see this web page and reading the views
  of all mates on the topic of this article, while I am also zealous of getting knowledge.

 • best cbd gummies 8 اسفند 1399 / 2:41 ق.ظ

  Thanks for any other wonderful post. The place else may anybody get that type of information in such an ideal means of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I’m at the look for such info.

 • buy cbd gummies 10 اسفند 1399 / 1:50 ق.ظ

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get
  that “perfect balance” between superb usability and appearance.

  I must say you have done a superb job with this. Also, the blog loads extremely quick for
  me on Chrome. Outstanding Blog!

 • best cbd for dogs 10 اسفند 1399 / 4:21 ق.ظ

  A motivating discussion is definitely worth comment.
  I do believe that you ought to write more on this issue, it might
  not be a taboo subject but generally people do
  not talk about these topics. To the next! Many thanks!!

 • best CBD gummies 10 اسفند 1399 / 8:55 ق.ظ

  The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see
  if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a
  youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 • anxiety 13 اسفند 1399 / 4:08 ق.ظ

  I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

 • cbd gummies 1 فروردین 1400 / 12:15 ب.ظ

  Right here is the right web site for anyone who really wants to understand this topic.
  You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).
  You definitely put a brand new spin on a topic that has
  been written about for ages. Excellent stuff, just great!

  Here is my blog; cbd gummies

 • CBD gummies for sleep 1 فروردین 1400 / 12:41 ب.ظ

  Attractive section of content. I just stumbled upon your
  website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I
  achievement you access consistently rapidly.

  my homepage – CBD gummies for sleep

 • CBD gummies for sleep 2 فروردین 1400 / 5:14 ق.ظ

  I think this is among the most important info for me.
  And i’m glad reading your article. But want to remark on few
  general things, The website style is great, the articles is really excellent :
  D. Good job, cheers

  My web site … CBD gummies for sleep

 • delta 8 thc 19 فروردین 1400 / 9:18 ق.ظ

  My brother suggested I might like this website.
  He was totally right. This post truly made my day.
  You can not imagine simply how much time I had spent for this
  info! Thanks!

  Review my webpage delta 8 thc

 • delta 8 19 فروردین 1400 / 9:32 ق.ظ

  Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after
  I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say excellent blog!

  Also visit my website; delta 8

 • delta-8-THC 23 فروردین 1400 / 3:45 ق.ظ

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO?

  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Appreciate it!

  Also visit my page :: delta-8-THC

 • CBD gummies for sale 23 فروردین 1400 / 10:10 ق.ظ

  Thank you, I’ve just been searching for info about this topic for a
  long time and yours is the greatest I have found out till
  now. But, what about the bottom line? Are you sure in regards to the source?

  My homepage: CBD gummies for sale

 • cbd products 23 فروردین 1400 / 9:46 ب.ظ

  Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say
  great blog!

  My web page … cbd products

 • delta 8 24 فروردین 1400 / 6:25 ق.ظ

  Great article! We are linking to this great post on our site.

  Keep up the good writing.

  Here is my page … delta 8

 • delta 8 24 فروردین 1400 / 6:37 ق.ظ

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and
  was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
  reading your blog and I look forward to your new updates.

  Also visit my blog post … delta 8

 • delta 8 thc 24 فروردین 1400 / 12:33 ب.ظ

  Thanks for your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you could be a great author.
  I will remember to bookmark your blog and definitely will come back later in life.
  I want to encourage you to continue your great posts, have
  a nice afternoon!

  Feel free to surf to my site delta 8 thc

 • where to buy CBD 25 فروردین 1400 / 3:54 ق.ظ

  This site definitely has all of the information I wanted concerning this
  subject and didn’t know who to ask.

  Visit my page: where to buy CBD

 • buy cbd 25 فروردین 1400 / 4:15 ق.ظ

  It’s very simple to find out any topic on net as compared to
  textbooks, as I found this article at this web page.

  Here is my blog :: buy cbd

 • cbd products 25 فروردین 1400 / 4:34 ق.ظ

  Howdy I am so excited I found your weblog, I
  really found you by mistake, while I was browsing on Google for something else, Anyhow I am here now and
  would just like to say cheers for a remarkable post and a all round
  interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to go through it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read more, Please do keep up the awesome
  work.

  Also visit my web page cbd products

 • best delta 8 27 فروردین 1400 / 11:42 ق.ظ

  obviously like your website but you need to test the spelling on several of your posts.
  Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

  Here is my web site … best delta 8

 • delta 8 thc 27 فروردین 1400 / 10:35 ب.ظ

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a
  friend who was doing a little homework on this.
  And he actually ordered me lunch due to the fact that I discovered it for him…

  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!

  But yeah, thanks for spending time to discuss this matter here
  on your website.

  Here is my web blog :: delta 8 thc

 • buy instagram followers 3 اردیبهشت 1400 / 5:38 ب.ظ

  Everyone loves what you guys are usually up too.

  This type of clever work and coverage! Keep up the amazing works guys I’ve included you guys
  to blogroll.

 • situs daftar judi slot online 13 خرداد 1400 / 4:05 ق.ظ

  Its like you read my thoughts! You seem
  to know so much approximately this, like you wrote the e book in it or something.
  I feel that you simply can do with a few percent to pressure the
  message home a bit, however other than that, this is great blog.
  An excellent read. I will definitely be back.

  Feel free to surf to my blog post :: situs daftar judi slot online

 • seattleweekly.com 13 خرداد 1400 / 6:53 ق.ظ

  Can you tell us more about this? I’d like to find out
  some additional information.

  My blog post … best delta 8 thc gummies – seattleweekly.com

 • delta 8 gummies near me 13 خرداد 1400 / 5:16 ب.ظ

  I was extremely pleased to find this website. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!!
  I definitely liked every little bit of it and I have you saved to
  fav to look at new stuff on your web site.

  My blog: delta 8 gummies near me

 • THC edibles 31 خرداد 1400 / 6:59 ق.ظ

  Hello there! This is my first visit to your blog!
  We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You
  have done a wonderful job!

  Stop by my blog post – THC edibles

 • buy followers 31 خرداد 1400 / 12:38 ب.ظ

  I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this
  post is written by him as no one else know such detailed about my problem.
  You’re amazing! Thanks!

  Here is my website: buy followers

 • www.heraldnet.com 3 تیر 1400 / 4:56 ق.ظ

  I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite certain I will learn lots of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

  Look at my web-site … best THC vapes – http://www.heraldnet.com

 • Sibyl 8 تیر 1400 / 3:37 ق.ظ

  This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to seeking more
  of your great post. Also, I’ve shared your website
  in my social networks!

  Feel free to visit my page :: Best THC Gummies (Sibyl)

 • www.heraldnet.com 12 تیر 1400 / 12:08 ب.ظ

  What’s up to every single one, it’s in fact a good for me to
  go to see this web page, it includes helpful Information.

  Feel free to visit my web site: marijuana dispensaries near me (http://www.heraldnet.com)

 • buy weed online 12 تیر 1400 / 12:36 ب.ظ

  This paragraph is truly a fastidious one it assists new internet
  visitors, who are wishing for blogging.

  Here is my homepage; buy weed online

 • where to find weed 12 تیر 1400 / 1:18 ب.ظ

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back
  to your website? My blog is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from
  some of the information you provide here.

  Please let me know if this ok with you. Many thanks!

  Feel free to surf to my web-site :: where to find weed

 • buy weed online 13 تیر 1400 / 2:35 ب.ظ

  It’s really very complex in this active life to listen news on TV, thus I simply use the web for that purpose, and obtain the newest news.

  My website buy weed online

 • US Magazine 13 تیر 1400 / 10:32 ب.ظ

  Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

  Feel free to surf to my web blog … US Magazine

 • Daniel 23 تیر 1400 / 9:27 ق.ظ

  My partner and I stumbled over here by a different web address and thought I may as well
  check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to checking out your web page repeatedly.

  Here is my web-site – buy Instagram followers (Daniel)

 • apk penambah followers tiktok gratis 23 تیر 1400 / 2:38 ب.ظ

  After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify
  me when new comments are added- checkbox and from now on every time
  a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment.
  There has to be an easy method you are able to remove me from
  that service? Many thanks!

  my homepage: apk penambah followers tiktok gratis

 • bit.ly 28 تیر 1400 / 1:32 ب.ظ

  I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know
  such detailed about my difficulty. You’re incredible!
  Thanks!

  My web page … what can i safely give my dog for pain – bit.ly

 • best kratom 29 تیر 1400 / 2:21 ق.ظ

  I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its really really pleasant article on building up new web
  site.

  Feel free to visit my blog post best kratom

 • top rated cbd oil 2018 30 تیر 1400 / 1:03 ق.ظ

  Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established
  blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty
  quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to
  begin. Do you have any points or suggestions? Thanks

  My blog; top rated cbd oil 2018

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان